Freelap introductie ::  werkwijze  ::  producten  ::  bestellen  ::  gebruikers 


HOE WERKT HET freelaP TIJDmetingSYSTEEM


De freelap werkt middels transmitters die een elektromagnetisch veld uitzenden. Freelap maakt gebruik van twee vrij verplaatsbare transmitters; de tx junior en de tx touch.
Daarnaast is er ook een receiver: het freelap horloge.


TX Junior

De TX Junior is een transmitter die vrij te plaatsen is op wat voor ondergrond dan ook. Hij is uitstekend te gebruiken op een atletiekbaan maar kan ook gemakkelijk op kunstgras, gewoon gras of zelfs in een bos of op asfalt worden geplaatst. Een verzwaarde voet zocht ervoor dat de TX Junior stabiel staat en niet snel zal omvallen. Via een simpele draaischakelaar is de TX Junior aan of uit te zetten. Door met het Freelap Horloge langs de TX Junior te lopen, kan de tijdsmeting worden gestart, een tussentijd worden gemeten dan wel een eindtijd worden gemeten. Groot voordeel van de TX Junior is dat het een universeel apparaat is. Dit wil zeggen dat er meerdere keren langs een TX Junior kan worden gelopen. Dit maakt het systeem uitermate geschikt om ook rondetijden te meten. Daarnaast kan men ook gebruik maken vaan meerdere paaltjes in één loopje. Zo is dus over bijvoorbeeld 40 meter de tussentijd op 20 meter te meten en de eindtijd op 40 meter. In de tussenafstand en totale afstand kan eindeloos worden gevarieerd.

Let op: Voor vliegende sprints zullen altijd twee TX juniors nodig zijn, voor een stand start is een TX Junior in combinatie met een TX Touch nodig.

TX Touch

De TX Touch is een vrij verplaatsbare transmitter die stand start metingen mogelijk maakt. De TX Touch wordt op de grond gelegd. Door de TX Touch minimaal drie seconden in te drukken gaat er een rood lampje branden. Als het lampje brand, kan er worden gestart. Zodra de knop wordt losgelaten wordt het Freelap Horloge ingeschakeld en begint de tijdsmeting. Wanneer de atleet een TX Junior passeert wordt de tijd gemeten.

Freelap Horloge

Het Freelap Horloge is de receiver van het systeem. Door middel van de freelap Belt wordt het Freelap Horloge om de middel bevestigd (dit om een accurate tijdsmeting te garanderen). Allereerst heeft het Freelap Horloge normale horloge functies (tijd en stopwatch). Daarnaast heeft het nog een aantal andere modes:

  • De Chrono functie: om tijden te kunnen meten
  • De File functie: om direct gemeten tijden terug te zien of om eerder gelopen tijden terug te zien
  • De Aftel-functie: er wordt in 10 seconden afgeteld en dan start de tijdsmeting automatisch
  • De Exploitatie functie: om opgeslagen tijden over te kunnen zetten op de computer. Hiervoor is wel de Freelap USB kabel nodig
<<naar boven
 Freelap introductie ::  werkwijze  ::  producten  ::  bestellen  ::  gebruikers 
   
Freelap Sprint Package, verkrijgbaar in:
Basic, Advanced en De-Luxe
Freelap Tx Touch transmitter (links)
Freelap Stopwatch (rechts)
Freelap Tx Junior (links)
Freelap Belt (rechts boven)
Freelap USB INDRA (rechts onder)